Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 20a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet bescherming klokkenluiders is er een Meldregeling. De volledige tekst van de meldregeling kunt u hier bekijken.